Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 1. REKISTERIN NIMI
  Jäsenrekisteri
 2. REKISTERINPITÄJÄ
  Nimi: Muuruveden Kyläyhdistys ry
  Email: info@muuruvesi.fi
 3. REKISTERIN TARKOITUS
  Muuruveden Kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteriin kerätään tiedot Muuruveden Kyläyhdistyksen jäsenistä. Rekisteriä ylläpidetään, jotta yhdistyksellä on lain mukainen jäsenrekisteri sekä jotta Muuruveden Kyläyhdistys ry voi viestiä ja tiedottaa jäseniä kylätoimintaan ja kylätapahtumiin liittyvissä asioissa. Lisäksi rekisteriä käytetään jäsenoikeuksien ja jäsenmaksujen suoritusten seurantaan.
 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri sisältää Muuruveden Kyläyhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi, postiosoite sekä puhelinnumero. Lisäksi valinnaisena tietona kerätään sähköpostiosoite ja suostumus sähköpostitiedottamista varten. Jäsenrekisteriin lisätään tieto viimeisimmästä jäsenmaksun suorituspäivästä sekä mahdollisista Muuruveden kyläyhdistyksen jäsenilleen tarjoamien palvelujen maksusuorituksesta
 5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
  Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen sekä maksusuoritusten mukaan. Ilmoituksen jäsentiedoista voi tehdä www.muuruvesi.fi sivuston kautta lomakkeella tai toimittamalla tiedot paperilomakkeella Muuruveden Kyläyhdistys ry:lle
 6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
  Jäsenrekisterin tietoja voivat käsitellä Muuruveden Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä hallituksen keskuudestaan tai ulkopuolelta nimeämä jäsenrekisterin ylläpitäjä. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin
 7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisteriin liittyvät tiedot säilytetään Avoine oy:n tarjoaman jäsenrekisterin tietokannassa sivustolla www.yhdistysavain.fi. Avoine Oy vastaa sivuston teknisestä tietoturvasta.Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään palveluntarjoajan suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin Muuruveden Kyläyhdistyksen nimeämällä rekisterin ylläpitäjällä, Muuruveden Kyläyhdistys ry:n hallituksen jäsenillä tai jäsenrekisterin tarjoavalla Avoine Oy:llä tietojen säilyttämistä varten
 8. TARKASTUSOIKEUS
  Muuruveden Kyläyhdistys ry voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.
 9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
  Yhdistyksen jäsenen tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Muuruveden Kyläyhdistykselle. Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot.