Muuruvedellä ei jäädä tuleen makaamaan

Perjantaina 29.3.2019 kello 21:27

Muuruvesi on kirkonkylä, joka sijaitsee Kuopion maaseutualueella, Tahkon vesireitin varrella. Matkaa kaupungin keskustaan on noin 50 km.  Kylän ytimessä asukkaita on 300 – 400, mutta palvelujen vaikutuspiiriin ulottuvat lähikylät mukaan lukien noin 800. Muuruvesi valittiin Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi vuonna 2017.

Muuruvesi kamppailee samojen maaseudun haasteiden kanssa kuin niin moni muukin paikka tämän päivän Suomessa; palvelut etääntyvät ja väki ikääntyy. Muuruvedellä ei kuitenkaan ole lamaannuttu, vaan siellä vallitsee vahva yhteisöllisyys ja kylähenki, jonka ansiosta vireys pysyy yllä.

Viiri kylätalon katolla kertoo, että valinta Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi on osunut tänne.

Tehdään ja vaikutetaan yhdessä

Toiminnan moottoreina ovat Kyläyhdistys sekä urheiluseura Jyske, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä. Lapsiperheiden asioissa aktiivinen toimija on koulun Vanhempainyhdistys. Yksi osoitus talkoohengestä on Muuruveden kylätalo, jonka Jyske omistaa, mutta jota markkinoidaan ja hyödynnetään tiiviisti yhdessä Kyläyhdistyksen kanssa. Talo on kunnostettu kauniiksi ja toimivaksi niin sisältä kuin ulkoa ja se on vaatinut vuosien ponnistuksen sekä huiman määrän talkootunteja.

Muuruvedellä on ymmärretty vaikuttamisen merkitys oman alueen eteen. Kuopiossa on juuri päättymässä alueiden edustajista koottujen pitäjäraatien ensimmäinen toimintakausi. Juankosken pitäjäraadin 10 hengen kokoonpanosta puolet on Muuruveden edustajia. Edustajat on valittu pitäjäkokouksissa, johon ovat voineet osallistua kaikki alueen asukkaat.

Noin kolme vuotta Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ollut Anu Jestoi (kuvassa vasemmalla) ja vasta valittu uusi puheenjohtaja Maritta Norberg ovat tottuneet tarttumaan toimeen, olipa kyse sitten tapahtumajärjestelyistä Kylätalolla tai vaikuttamisesta Pitäjäraadissa.

Hyödyt irti hanketoiminnasta

Aktiivisella kylällä osataan hyödyntää hanketoimintaa ja rakentaa kumppanuuksia. Avustukset ja hankerahoitukset ovat olleet välttämättömiä mm. kylätalon kunnostamisessa ja varustamisessa, joskin lainaakin on jouduttu ottamaan. Pari vuotta sitten kylällä oli myös oma kehittämisosionsa Leader Kalakukko ry:n teemahankkeessa. Tuolloin mm. työllistettiin nuoria kesätöihin sekä parannettiin työpajojen kautta nuorten työnhakutaitoja ja tietoutta yritystoiminnasta.

Kylätalo on kunnostettu yhdessä ja on nyt kylän sydän, jossa on hyvä kokoontua.

Muuruvedeltä hakeudutaan aktiivisesti mukaan erilaisiin muiden toimijoiden hankkeisiin. Tällä hetkellä Muuruvedellä toimii pitkäkestoisemmin ainakin viisi laajemmalla alueella operoivaa hanketta. Näiden lisäksi aktiivinen kylä saa osansa vielä muutamien muiden hankkeiden yksittäisistä toimenpiteistä.

Paikkansa heti alkuun on lunastanut Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke, joka järjestää Muuruvedellä ikäihmisten palvelupäiviä.  Kahdessa ensimmäisessä päivässä kylätalolla osallistujia on ollut 70 – 80 henkeä. – Palvelupäivät tulevat jatkumaan noin kerran kuukaudessa koko hankkeen keston, eli vielä tästä eteenpäin reilun kahden vuoden ajan, kertoo kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen.

Ikäihmisten palvelupäivät ovat saavuttaneet suuren suosion heti toiminnan alusta alkaen.

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeeseen Muuruvesi hakeutui pilotiksi ajatuksella, että selvitetään tilanne ja tilojen mahdollisuudet alueella toimivan maatalousoppilaitoksen osalta. Opetus on siirretty muualle ja rakennukset jo suurelta osin tyhjentyneet. Reilun vuoden aikana on järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja käyty vuoropuhelua Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Ideoita on syntynyt, mutta toimijoita tiloihin ei ole löydetty. Kyläläisiä tilanne mietityttää, mutta rakennusten kohtalo on nyt koulutuskuntayhtymän käsissä.

Markkinat yhteisin ponnistuksin

Kirkonkylät palvelukeskuksina on kumppanuushanke. Kevätkaudella työskentelyssä päätettiin tiivistää alueella toimivien hankkeiden yhteistyötä. Kaksi hankkeiden ja paikallisten toimijoiden edustajista koottua tapaamista on pidetty. Tilaisuudet on koettu hyviksi, koska tieto vaihtuu ja yhteisiä tekemisen paikkoja löytyy.

Paikalliset toimijat ja hankkeet järjestävät syyskuussa kaksipäiväisen markkinatapahtuman kylän alueella, jossa paikalliset yritykset ja toimijat pääsevät esille. Markkinoiden myötä paikalle saadaan myös sellaista tuote- ja palvelutarjontaa, mitä kylältä ei jatkuvasti löydy. Tapahtuma on jatkumoa viime syksynä pikavauhtia järjestetylle markkinatapahtumalle.

Uusi kauppa avautumassa

Tällä hetkellä kylällä eletään pienen jännityksen vallassa. Uusi kyläkauppa avaa pian ovensa. Iso lovi kylän palveluihin tuli kertaheitolla loppusyksystä 2017, kun silloinen kyläkauppias menehtyi äkillisesti ja kauppa sulkeutui. Uutta kauppiasta etsittiin kyläläisten voimin ja loppujen lopuksi hän löytyikin lähempää kuin olisi voinut heti arvatakaan. Juuri kyläyhdistyksen puheenjohtajuuden seuraajalleen luovuttanut Anu Jestoi avaa kaupan piakkoin miehensä kanssa. Taustalla on myös muita paikallisia, sillä kauppakiinteistö on nyt muutamien kyläläisten omistamalla kiinteistöyhtiöllä.

Kaupan lisäksi kiinteistössä tulee toimimaan myös muita palveluja.
– Vuokrasopimus on solmittu, nyt saadaan taas parturi-kampaajan palvelut tälle kylälle, iloitsee Anu. Hiusalan palvelut Muuruvedellä päättyivät muutama vuosi sitten, kun kaksi alan yrittäjää eläköityi samaan aikaan.

Teksti ja kuvat: Tuula Palojärvi