Koillisen alueen koulut jatkavat toimintaansa!

Tiistaina 2.10.2018 kello 18:07

HISTORIAA!

Artikkeli julkaistu 2.10.2018

Kuopion Kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunnan päätös: ”Lautakunnan päätökseksi tuli, että kaikki alueen koulut jatkavat ennallaan ja Riistavedelle tehdään tarvittavat kouluinvestoinnit.”

Muuruveden Kyläyhdistys kiittää alueemme kaikkia kouluverkostoasiassa aktiivisia olleita!

Kuopion kaupunginhallitus ei aio käyttää otto-oikeuttaan – kyläkoulut jatkavat, mutta ”päätös ei ole kestävä”
Savon Sanomat (19.12.2018 22:38)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Pöytäkirja 18.12.2018
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 89

Lautakunta päätti: Muuruveden, Vehkalammin ja Vehmersalmen kouluja ei lakkauteta
Savon Sanomat (18.12.2018 20:36)

Kasvun ja oppimisen lautakunta: Muuruveden ja Vehkalammin kouluja ei lakkauteta — kouluverkosto säilyy ennallaan
YLE uutiset, Kuopio (18.12.2018 klo 18:09)

Edeltävä Muuruveden Kyläyhdistyksen kannanotto:

Muuruveden Kyläyhdistys ry on saanut tiedoksi Kuopion palveluverkostotyöryhmän tekemän mietinnön, joka esitellään 18.9.2018 kasvun- ja oppimisen lautakunnassa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta Esityslista 18.09.2018/Asianro 4

Haluamme tuoda tietoonne ajatuksemme ja huolemme koskien kyseistä esitystä. Muuruveden kyläyhdistys toteaa, että esitetyt vaihtoehdot ovat Muuruveden kylän ja yhteisön kannalta kestämättömiä. Kyläyhdistys ilmaisee syvimmän huolensa alueen kehityksen, lujan yhteisöllisyyden, lasten sekä lapsiperheiden puolesta. Koulujen lakkauttamisen sijaan toivomme Kuopion kaupungilta tahtotilaa ja rohkeutta pitää sen maaseutualueita asuttuina ja houkuttelevina. Lapset ja lapsiperheet ovat meidän voimavaramme alueella.

Olemme käynnistäneet nimien keräyksen koulumme puolesta. Voit allekijoittaa adressin täällä:
https://www.adressit.com/muuruveden_koulu_on_sailytettava

Kuopion kaupunki on käynnistänyt perusopetuksen palveluverkoston tarkastelun koillisella maaseutualueella. Kasvun- ja oppimisen lautakunnan käsittelyyn tulevissa vaihtoehdoissa Muuruveden koulu on lakkautettavien koulujen listalla. Muuruveden kyläyhdistys vetoaa Muuruveden alakoulun säilyttämisen puolesta. Opetus tulee toteuttaa jatkossakin kylämme lapsille lähipalveluna. Kyläkoulussamme lapsilla on turvallinen oppimisympäristö. Opetus toteutetaan koulussamme yhdysluokkarakenteesta huolimatta laadukkaasti ja yksilöllisesti, mikä ei ole mahdollista laitoskoulujen ylisuurissa ryhmissä. Koulumme tukee alueen elinvoimaisuutta ja mahdollistaa alueen kehittymisen ja kasvun tulevaisuudessakin, kun sen sijaan koulun lakkautuminen johtaa alueen näivettymiseen. Apulaiskaupunginjohtaja Vähäkangas (SS 14.9.2018) vähättelee kyläkoulujen osuutta kylien elinvoimaisuudelle. Koulu on muutakin kuin opiskelupaikka lapsille, koulu on kylän keskus ja tärkeä osa kyläyhteisöä. Muuruveden koululla harrastetaan ja järjestetään tapahtumia, koulun tiloja käyttävät niin kansalaisopiston piirit, kuin yhdistykset ja urheiluseurat sekä seurakunta. Harrastajia löytyy lapsista senioreihin. Kyläkoulun merkitys on myös selkeä perheiden miettiessä alueelle asumaan muuttamista.

Useat vapaaehtoiset kylätoimijat tekevät koko ajan kaikkensa kylän kehittämiseksi ja alueen näkyvyyden lisäämiseksi. Pyrimme saamaan alueelle uusia asukkaita ja uutta yritystoimintaa, nämä ponnistelut oman asuinalueemme hyväksi ovat olleet myös palkitsemisen kohteena. Olemme saaneet Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n ja Kotiseutuliiton tunnustukset sekä viimeisimpänä nimityksen Pohjois-Savon vuoden kyläksi v.2017. Lakkauttamalla koulun tekee Kuopio tyhjäksi kyläläisten ja useiden kymmenien talkoolaisten tekemän työn kylän elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Muuruveden koulu on tiivis osa kyläyhteisöämme mm. yhteisten tapahtumien muodossa, myös koulun ja kotien yhteistyö on kylässämme poikkeuksellisen toimivaa ja vahvaa.

Kyläkoulussa yhteisöllisyys korostuu myös kouluyhteisön sisällä. Asioita tehdään paljon koko koulun toimintana, jolloin isommat koululaiset oppivat ottamaan pienempiään huomioon, syntyy välittävä yhteisö. Pienessä koulussa kaikki leikkivät kaikkien kanssa, eikä luokka-aste eroja synny samalla tavalla kuin isoissa kouluissa. Pienien ryhmäkokojen etuna on myös lasten parempi mahdollisuus keskittyä opetukseen häiriöttä, myös erityislapset pärjäävät pienissä ryhmissä paremmin. Isoissa ryhmissä valitettavasti kertautuvat myös ongelmat ja kuluja alkaa syntyä, kun lapset alkavat oireilla. Kustannuksia tulee kaupungille, vaikka ne eivät suoraan kasvun ja oppimisen palvelualueelle kohdistu. Kyläkouluissa etuna on myös lasten luontoyhteyden säilyminen. Pienemmän ryhmän kanssa on sujuvaa poiketa luontoon, joka sijaitsee todellakin aivan lähietäisyydellä. Myös liikunta alueet sijaitsevat koulun yhteydessä, talvisin pääsee hiihtämään ja luistelemaan välittömästi ilman pitkiä siirtymiä. Nämä asiat tukevat lasten opiskelumahdollisuuksia sekä kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Kyläkoulusta lapsi saa eväät hyvään elämään. Kuopio on julistautunut strategiassaan juuri ”Hyvän elämän pääkaupungiksi”.

Miten toteutuu Kuopion strategiassa kuvattu visio ”Hyvän elämän pääkaupungista” kyläkouluja lakkauttamalla? Pienten koululaisten turvallisen oppimisympäristön menetys ja kylän elinvoimaisuuden sekä kyläidentiteetin murentuminen ei tue ajatusta ”Hyvän elämän pääkaupungista”, jota ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Näin ei todellakaan toteuteta kyseistä visiota. Kaupunki sen sijaan lupaa lapsilleen vielä parempaa, olla nimittäin ”paras paikka lapsille, ainutlaatuinen ja innostava”. Strategiassa mainitaan myös, että ”Kuopiossa lapset ovat etusijalla – täällä on hyvä kasvaa.” Nämä hienot asiat eivät saa jäädä vain korulauseiksi, vaan nyt on aika lunastaa nämä lupaukset. Lapsiystävällinen kunta arvioi ja ottaa huomioon päätöstensä lapsivaikutukset. Lasten ja nuorten mielipide heitä itseään koskevassa päätöksenteossa tulisi tulla kuulluksi ja selvitetyksi. Työkaluna kunta voi käyttää juuri lapsivaikutusten arviointia, LAVA. Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut oppaan lapsivaikusten arviointiin, arvioinnin tueksi on ohjeistuksia olemassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Unicefin julkaisemana sekä Kuntaliitolla sähköinen työväline ennakkoarviointityön pohjaksi.

Kaupungin tulee keskeyttää suunnitelmat Muuruveden koulun lakkauttamiseksi, koska sille ei ole perusteita opiskeluolosuhteiden tai oppilasmäärän vuoksi. Opetusjohtaja Auvisen mukaan (SS 14.9.2018) kouluverkoston tarkastelulle ei ole talousarviosta johtuvia paineita, joten tällainen prosessi näiden edellä mainittujen asioiden valossa on silkkaa hölmöyttä. Muuruveden kiinteistöön on tehty korjauksia, sisäilmaongelmia ei ole esiintynyt. Koulun lämmitysjärjestelmässä on siirrytty maalämpöön muutama vuosi sitten. Koulun yhteyteen on rakennettu uudet tilat päivähoidolle, jotka on otettu käyttöön vasta vuoden 2017 alusta. Miten käy varhaiskasvatuksen toimintojen, jos koulu lakkautetaan? Päivähoidon tilat on integroitu koulun yhteyteen mm. yhteinen ruokala ja talotekniikka. Sen sijaan, että koulu lakkautetaan, toivoisimme kaupungilta panostusta koulun kehittämiseen. Opetuksen sähköiset ratkaisut ja mm. etäyhteyksien luominen olisivat nykypäivää.

Vetoamme Kuopion kaupungin päättäjiin Muuruveden koulun säilyttämisen puolesta. Kyläkoulun säilyttäminen on Kuopion kaupungilta suora investointi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kaupunki osoittaa tekemällä tämän ratkaisun olevansa strategiansa mittainen ja edistävänsä asukkaidensa hyvää elämää tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia, myös täällä maaseutualueilla eikä vain ruutukaava-alueella.

Muuruveden Kyläyhdistys ry:n hallitus